Home » De Lachende Ooi

De Lachende Ooi

Landschapsbeheer met schaapskuddes

Schaapskuddes en heidevelden gaan al eeuwen samen in Nederland. Deze unieke combinatie zorgt voor vitale heide met een hoge natuurwaarde. Schaapsherder Bart van Ekkendonk uit Loon op Zand gaat graag met zijn schapen de Loonse en Drunense Duinen in. Misschien heb je hem weleens zien lopen?

De Lachende Ooi is gespecialiseerd in landschapsbeheer door inzet van schaapskuddes in natuurterreinen in de meest brede zin van het woord. Begraasde terreinen zijn onder andere stuifzandheide, droge heide, vochtige heide, kapvlaktes, schraalgraslanden, dijken, golfbanen en stadsnatuur.

Het Kempische Heideschaap is het ras dat we inzetten voor het begrazingswerk. Uitermate belangrijk is de juiste keuze voor de schapen. De dieren moeten schrale kost kunnen verwerken, hiervan in goede conditie blijven en beschikken over een goed kudde-instinct. Ze moeten in het beperkte aantal uren dat ze gehoed worden voldoende massa kunnen opnemen. Deze eigenschappen zijn alleen te vinden bij heideschapen.

De dieren die ingezet worden komen uit foklijnen waarop jarenlang geselecteerd is. Het bedrijf is lid van het stamboek Het Kempisch Heideschaap en zet zich al jaren in voor de instandhouding van dit zeldzame ras.

Eén van de pijlers van Brabants Duingoed is het mooi en vitaal houden van het gebied in en rondom de Loonse en Drunense Duinen. De schapen van Bart van Ekkendonk vervullen hierin een vooraanstaande rol.

  • Schaapskuddes
  • Landschapsbeheer
  • Begrazing
  • Educatie
Adres

De Lachende Ooi
Moleneind 29
5175 NZ Loon op Zand

Openingstijden

Jaarrond begrazen de schapen van De Lachende Ooi heides en natuurgronden. Op afspraak verzorgen we excursies.

Contactgegevens

06 412 473 40
www.delachendeooi.nl
info@dlobv.nl