Brabants
Duingoed

Home » Brabants Duingoed

Ons verhaal

In 1995 kregen de Loonse en Drunense Duinen in MiddenBrabant de status van Nationaal Park. Er braken voor de agrarische ondernemers rond het Nationaal Park onzekere tijden aan. Wat stond hen te wachten nu D’n Duinen en D’n Brand de status van Nationaal Park kregen? Reden genoeg om nauwer te gaan samenwerken. Zodoende zag Stichting Overlegplatform Duinboeren het levenslicht. Inmiddels telt onze stichting 180 agrarische ondernemers die onze karakteristieke streek een warm hart toedragen. 

Al generatie op generatie werken en wonen de Duinboeren met hun families in dit landelijk gebied rondom de Loonse en Drunense Duinen. De natuur is hier uniek. Het bestaat uit bos, heide en vooral heel veel zand. Dit eeuwig stuivende zand geeft het duinlandschap elke dag een ander gezicht. Wij, de Duinboeren, bewegen continu mee met dit mooie gebied, de seizoenen en de tijdsgeest.  

Onze bedrijven staan bekend om hun vriendelijke karakter en aangename schaalgrootte. We zijn er trots op dat we mogen ondernemen in een uniek stukje Brabant dat de achtertuin vormt van alle inwoners in dit gebied.  

Zo begon het dus zo’n 27 jaar geleden.  

Ontdek onze plannen

Wij zien onszelf als de hoeders van het agrarische landschap rond de Loonse en Drunense Duinen. Dat was 27 jaar geleden zo, en nu nog steeds. Met onze familiebedrijven creëren we de waardevolle overgang tussen het natuurgebied en de omliggende steden en dorpen.

Dagelijks verzorgen wij er met passie onze dieren, maken streekproducten, beheren de natuur en ontvangen gasten. Ook zetten we ons in voor de bodem-, water-, en milieukwaliteit. Gedreven, met respect voor de omgeving en altijd zoekend naar de verbinding tussen boer, land, natuur en inwoners. Dat zijn de Duinboeren.  

De agrarische sector in Nederland heeft zware jaren gekend. Ook de landschappelijke kwaliteit in onze streek is onder druk komen te staan. Opnieuw willen wij, als Duinboeren, een stap zetten. Dit keer richting de maatschappij.  

Samen met gebiedspartijen ontwikkelden we een aanpak voor nieuw toekomstperspectief op de landbouw in dit gebied. Deze samenwerking was met de oprichting van Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij een feit.  

Samen op weg

We willen ons verbinden met de mensen die in het gebied wonen, werken en recreëren. Daarom zijn we gestart met Brabants Duingoed. Met dit gedachtegoed bevorderen we de verbinding met elkaar en met ons prachtige landschap. En hopen we samen met de Duingoed community dit stukje Brabant rondom de Loonse en Drunense Duinen mooi en waardevol te kunnen houden.  

Zo houden we onze cultuur, de dynamiek, de tradities voor nieuwe generaties levend en geven we het gebied een toekomstperspectief. Met waarden die heel gewoon zijn op de boerderij: trots, gedreven en gastvrij.  

Dat proef je terug in onze streekproducten. Lekker en van dichtbij. En dat beleef je bij onze agrarische verblijfsrecreatie en zorgboerderijen.  

De boeren en jij; trots op het landschap en met respect voor elkaar. Dat is Brabants Duingoed.

Hoe onderscheiden Duinboeren van Brabants Duingoed zich?

Boeren die deelnemen aan Brabants Duingoed zijn daarvoor gecertificeerd. Wat ze vaak gemeenschappelijk hebben, is dat ze een extra stap zetten op de duurzaamheidsladder. Bijvoorbeeld voor natuur, biodiversiteit, water, milieu, energie, educatie, zorg of dierenwelzijn.

Er zijn ook boeren die meedoen aan Brabants Duingoed die werken aan korte ketens. Zij willen stad en land bij elkaar brengen. En weer andere deelnemers aan Duingoed ontvangen met veel enthousiasme gasten en vakantiegangers op hun bedrijf, om hen te laten genieten van al het moois in de streek. Tot slot zijn er deelnemers die eerlijke, ambachtelijke streekproducten maken. Voor jou, zodat ook jij kunt bijdragen aan het behoud van dit bijzondere gebied.

De Duinboeren
van Brabants Duingoed

Wij werken en wonen met onze families in het landelijk gebied rondom de Loonse en Drunense Duinen. Benieuwd naar ons en onze bedrijven?

Activiteiten

Wat is er allemaal te doen? Regelmatig organiseert Brabants Duingoed activiteiten in de buurt.

Proef en beleef

Op verschillende locaties in het gebied is er wat te proeven en te beleven. Kom gezellig langs of bestel meteen een product online! 

Boerderijwinkels

Wil je rechtstreeks contact met de boer als je even een boodschap haalt? Dat komt goed uit. Rondom de Loonse en Drunense zijn er meerdere boerderijwinkels.

Meedoen?

Ben jij net als de Duinboeren trots op ons unieke landschap? En wil je je samen met ons sterk maken voor een gezamenlijke leefbare toekomst?